Küpsised (uurige lähemalt)

KÜPSISED

Selle kodulehe nõuetekohaseks toimimiseks salvestab see aeg-ajalt teie seadmesse väikeseid andmefaile, mida nimetatakse küpsisteks. Ka enamik suuri veebilehti teevad seda.

MIS ON KÜPSISED?

Küpsis on väike tekstifail, mille koduleht salvestab pärast teie külastust teie arvutisse või mobiilsideseadmesse. Selle abil suudab veebileht teie tegevuse ja valikud (nt kasutajanime, keele, kirja suuruse ja muud kuvasätted) teatud aja meeles pidada ning te ei pea neid iga kord kodulehte külastades või selle lehti sirvides uuesti sisestama.

MIS LIIKI KÜPSISEID KASUTATAKSE?

Kohustuslikud küpsised on kodulehe nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud küpsised. Need võimaldavad kasutada kodulehe teatud funktsioone, näiteks kodulehel loodud kontole turvaliselt sisse logida.
Analüütiliste/toimivusküpsiste abil kogutakse andmeid selle kohta, kui palju kasutajaid kodulehte külastab ja millist sisu nad lehitsedes valivad, samuti muud kodulehe funktsionaalsuse täiustamiseks vajalikku teavet.
Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse kodulehte korduvalt külastava kasutaja tuvastamiseks. Need aitavad kodulehel esitatavat sisu isikupärastada, salvestada sätete valikuid jms.
Reklaamküpsiste / kolmandate osapoolte küpsiste abil kohandatakse kodulehe kasutust puudutav teave kasutajale huvi pakkuva reklaami või muu sihtteabe esitamiseks.

MIS ON KONVERSIOONIDE JÄLGIMINE PIXELIGA?

Pixeli veebimajakad (ingl web beacons) on nähtamatud graafilised elemendid (ingl clear GIFs). Need koguvad teavet lühikeste programmikoodi fragmentidega, mis tõstavad selle teabe väikesesse (harilikult nähtamatusse) graafilisse pilti teie tegevuse kohta, mida te meie kodulehel teete. Kogutud teave saadetakse Pixeli teenusepakkuja serverisse (erinevalt küpsistest, mis salvestatakse teie brauserisse). Pixel võib teie tegevuse kohta meie kodulehel koguda mitmesugust teavet, klõpsamist
teatud kohtades, teavet täiendavatelt vormiväljadelt, IP-aadressi, teavet kasutatava veebibrauseri kohta jne. Samuti tunneb Pixeli veebimajakas teie arvutis ära teatud liiki teabe, nt olemasolevad
küpsised ja neis fikseeritud teave, aidates nõnda teie jaoks reklaami valida ja seda kogutud andmete põhjal optimeerida, luua sihtauditooriume tulevasele reklaamile ja korduvaid turunduspakkumisi võimalikele klientidele – inimestele, kes on meie kodulehel juba teatud toiminguid teinud.

KUIDAS UAB LUXURY MOTORS (EDASPIDI: ETTEVÕTE) KÜPSISEID KASUTAB?

Veebileht www.maserativilnius.lt kasutab küpsiseid selleks, et koguda teavet teie IP-aadressi ja lehitsemise kohta (nagu kodulehe külastamise aeg või eri lehtedel veedetud aeg). See võimaldab kodulehel teie süsteemi ja sätted meelde jätta.
Meie kodulehe külastamise korral paigaldatakse teie seadmesse üksnes kohustuslikud küpsised. Kõikide muude küpsiste paigaldamiseks peate küpsiste sätetes vastavad valikud tegema. Kui te lülitate küpsised oma brauseris välja, ei pruugi kodulehe mõni funktsioon osaliselt või täielikult töötada.
Google Analyticsi küpsiseid kasutatakse nende mitmesuguste teenuste ja reklaami eesmärgil. Küpsised koguvad mitmesugust teavet kasutajate kohta ja neid kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, omistades neile unikaalse identifikaatori (ID).
Google Analyticsi teenusetingimuste kohaselt ei seosta Google andmesubjekti IP-aadressi mingite muude Google’i käsutuses olevate andmetega.
Muud küpsised võimaldavad ettevõttel jälgida kodulehe voogusid ja kasutajate tegevust kodulehel. Ettevõte kasutab neid andmeid külastajate käitumise analüüsimiseks ja kodulehe külastuskogemuse täiustamiseks. Need küpsised paigaldatakse ja neid kasutatakse Google Analyticsi tööriista abil.
Google kasutab küpsiseid mitmel moel. Näiteks kordusturunduse korral kasutatakse Adwordsi ja Google Analyticsi küpsiseid kuulutuste kuvamiseks või teie valikute jälgimiseks.
Küpsiste saadud teave veebilehe kasutuse kohta on standardne veebiajakirja teave (sealhulgas teie IP-aadress) ja anonüümne teave külastaja käitumise kohta.
Google Doubleclicki küpsiseid kasutatakse reklaamteenuste osutamiseks kogu internetis. Üks peamisi reklaamiküpsiseid, mida kasutatakse mitte Google’i veebilehtedel, on IDE. Brauserites on selle küpsise domeen doubleclick.net. Teine küpsis ANID on salvestatud domeeniga google.com. Me kasutame ka muid küpsiseid nimetusega DSID, FLC, AID, TAID ja exchange_uid. Ka Google’i muus omandis (nt YouTube’is) võidakse neid küpsiseid kasutada, et näidata aktuaalsemaid kuulutusi.
Facebook Pixel on JavaScripti koodifragment, mis töötab väikese funktsiooniteegi sisseviimisega. Me kasutame Facebook Pixelit analüüsivahendina, mis võimaldab hinnata reklaami tõhusust, mõistes tegevusi, mida te meie kodulehel teete. See aitab meil Facebooki kuulutusi jälgida ja neid kogutud andmete põhjal optimeerida, luua sihtauditooriume tulevastele kuulutustele ja kordusturundust kvalifitseeruvatele võimalikele klientidele – inimestele, kes on meie kodulehel juba teatud toiminguid teinud.

Ühtlasi kasutatakse küpsiseid selleks, et registreerida, kas andmesubjekt nõustub (või ei nõustu) sellega, et veebilehel www.maserativilnius.lt kasutatakse küpsiseid (et seda ei küsitaks kodulehe igal külastuskorral).
Küpsiste kasutamise õiguslik alus on ettevõtte õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline toimimine. Neil juhtudel, kui küpsiseid kasutatakse teie valikute meeldejätmiseks ja statistika kogumiseks, on küpsiste kasutamise õiguslik alus teie nõusolek.

KUIDAS ETTEVÕTE KASUTAB PIXELI KONVERSIOONIDE JÄLGIMIST?

Me kasutame Google Analyticsit, Facebook Pixelit, Adwordsi ja Doubleclicki analüüsivahendina, mis võimaldab hinnata reklaami tõhusust, mõistes tegevusi, mida te meie kodulehel teete. See aitab meil reklaami jälgida ja seda kogutud andmete põhjal optimeerida, luua sihtauditooriume tulevasele reklaamile ja korduvaid turunduspakkumisi võimalikele klientidele – inimestele, kes on meie kodulehel juba teatud toiminguid teinud.

KELLEL ON JUURDEPÄÄS TEIE ANDMETELE?

Juurdepääs statistilistele andmetele ettevõtte külastajate kohta on ettevõtte töötajatel, kes vastutavad nende andmete analüüsi ja veebilehe täiustamise eest.
Juurdepääs tehnilistele kannetele võib olla ka ettevõtte partneritel, kes varustavad ettevõtet veebilehe sisuhalduse tööriistadega või pakuvad ettevõttele kodulehe hostinguteenust (ingl hosting).
Google Analyticsi tööriista pakub ettevõte Google Inc. (USA ettevõte), mistõttu on ka sel ettevõttel juurdepääs selle tööriistaga kogutud statistilistele andmetele. Ettevõttel Google Inc. on kohustus kohaldada ELi ja USA andmekaitseraamistiku põhimõtteid, mis tagavad, et teenuseosutaja vastab ELi privaatsusstandardite nõuetele. Ühtlasi kehtivad sellele teenuseosutajale lepingulised kohustused privaatsuse tagamise kohta. Selle kohta saab lugeda siit: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
Tööriista Facebook Pixel pakub ettevõte Facebook, kellel on seega juurdepääs selle tööriistaga kogutud statistilistele andmetele (Facebook Ads Manageri ja Facebook Analyticsi abil). Facebook tagab, et vastab kohalduvatele isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele. Selle kohta saab lugeda siit: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/

KUI KAUA ETTEVÕTE ANDMEID SÄILITAB?

Ettevõte kasutab kogutud andmeid analüüsiks kuni kolm aastat. Küpsised kehtivad olenevalt küpsise tüübist üldjuhul lühikest aega (ühe päeva, nädala või kuu), aga mõnel juhul võivad kehtida ka kuni viis aastat.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NEID KASUTADA?

Oma õiguste kasutamiseks (sealhulgas isikuandmete töötlemisega seotud õigused küpsiste kasutamisel) võtke ettevõttega ühendust e-posti aadressil info@maserativilnius.lt või muudel märgitud ettevõtte kontaktandmetel. Avaldus tuleks esitada koos isikut tõendava dokumendiga või tõendada oma isikut õigusaktides sätestatud korras elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldavad isiku kohaselt identifitseerida.

Teie õigused:

 • tutvuda töödeldavate isikuandmetega;
 • taotleda isikuandmete parandamist;
 • taotleda isikuandmete kustutamist;
 • tühistada nõusolek isikuandmete töötlemiseks (kui see on kohaldatav);
 • õigus andmete ülekandmisele (kui see on kohaldatav).

Mõnel juhul võib teil olla õigus paluda piirata oma isikuandmete töötlemist või mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega.
Teie palvel kustutatakse teie isikuandmed ja ettevõte hoiab alles üksnes sellise teabe koopiad, mida on vaja kolmandate osapoolte õigustatud huvide kaitseks, riigiasutuste määratud kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja häirete tuvastamiseks.

KUIDAS KÜPSISEID HALLATA?

Teil on võimalik kustutada kõik teie seadmes juba olevad küpsised. Peale selle saab enamikus brauserites määrata, et need ei laseks küpsiseid paigaldada. Ent kui te seda teete, võib juhtuda, et peate eelistatud valikud sisestama käsitsi iga kord, kui veebilehte külastate. Pealegi ei pruugi mõni teenus ja funktsioon toimida. Küpsiseid on võimalik millal tahes enda soovi järgi hallata ja/või kustutada. Enamikus brauserites saab määrata, et küpsiseid ei salvestataks.
Küpsiste haldamine teie brauseris
Enamikus brauserites saab:

 • kontrollida, millised küpsised on salvestatud, ja eraldi küpsiseid kustutada;
 • blokeerida kolmandate osapoolte küpsised;
 • blokeerida konkreetsetelt veebilehtedelt pärit küpsised;
 • blokeerida kõikide küpsiste saatmine;
 • kustutada brauseri sulgemisel kõik küpsised.

Kui olete otsustanud küpsised kustutada, pidage meeles, et ka kogu seadistus kõrvaldatakse. Peale selle ei toimi küpsiste täieliku blokeerimise korral paljud veebilehed (sealhulgas meie koduleht) nõuetekohaselt või veebilehe lehitsemine ei toimi üldse. Sel põhjusel ei soovita me küpsiseid meie kodulehe kasutamisel välja lülitada.

VALIK „ÄRA JÄLGI“

Tehnoloogia „ära jälgi“ loob külastajatele võimaluse keelata veebilehtedel enda mis tahes eesmärgil jälgimine (sealhulgas analüüsi, reklaami ja sotsiaalplatvormide tarbeks). Kuidas aktiveerida oma brauseris funktsioon „ära jälgi“?

ÕIGUS ESITADA KAEBUS

Kui arvate, et teie õiguseid privaatsusele on rikutud, võite ühendust võtta ettevõtte e-posti aadressil info@maserativilnius.lt. Samuti on teil võimalik esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile või pöörduda kohtusse.

Uudised

  Registreeri

  Tavahooldus
  Mootori ja elektrisüsteemide diagnostika
  Rataste vahetus ja paigaldus
  Šassii kontroll
  Kindlustusjuhtum, kere remont
  Auto ostueelne kontroll
  Teie märkused või tööde lühikirjeldus
  Auto mudel
  Riiklik registreerimisnumber
  Soovin, et tuleksite autole järele / tooksite auto ära. Pakkumise kohta lähemalt
  Ees- ja perekonnanimi
  E-posti aadress
  Telefon

   Auto
   Ees- ja perekonnanimi
   E-posti aadress
   Telefon